ஒருவரும் சேர ஒளியினில் ( oruvarum sera oliyinil ) By John Jebaraj

ஒருவரும் சேர ஒளியினில் maxresdefault
வாசம் செய்திடும் எங்கள் தேவனே
மனிதரில் யாரும் கண்டிரா
மகிமையுடையவர்
எங்கள் தேவனே
நீரே உன்னதர்
நீரே பரிசுத்தர்
நீரே மகத்துவர்
உம்மை ஆராதிப்பேன்

எலோழன் நீரே உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே
எலோழன் நீரே உமக்கு முடிவொன்றும் இல்லையே
உம்மை அறிந்தவரில்லையே
உம்மை புரிந்தவர் இல்லையே
உம்மை கண்டவர் இல்லையே
உமக்கு உருவங்கள் இல்லையே

நீரே உன்னதர்
நீரே பரிசுத்தர்
நீரே மகத்துவர்
உம்மை ஆராதிப்பேன்

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s